top of page

Kardiologia

DSC_0291_edited_edited.jpg

Tomasz Godlewski

Tomasz Godlewski – kardiolog z wieloletnim stażem pracy

w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem inwazyjnym choroby wieńcowej (wykonuję badania koronarografii oraz  zabiegi angioplastyki wieńcowej). Od wielu lat zajmuję się również kontrolą oraz implantacją stymulatorów serca, kardiowerterów

– defibrylatorów i układów resynchronizujących.

 

Cennik usług:

Konsultacja kardiologiczna z EKG – 200 zł

Holter ciśnienia – 100 zł

Holter EKG -150 zł

ECHO serca – 200 zł

 

Zakres prowadzonej diagnostyki : 

Elektrokardiografia (EKG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które mierzy i rejestruje elektryczną aktywność serca.

 

Podczas EKG, elektrody są umieszczane na skórze pacjenta, zazwyczaj na klatce piersiowej, ramionach i nogach. Elektrody zbierają sygnały elektryczne generowane przez komórki serca podczas cyklu pracy serca.

Pacjent podczas badania może leżeć lub siedzieć, a cała procedura jest bezbolesna i trwa zazwyczaj kilka minut.

 

W trakcie badania elektrokardiograf rejestruje te sygnały i tworzy wykres, zwany elektrokardiogramem, który przedstawia elektryczną aktywność serca w czasie. 

Jakie informacje dostarcza EKG :

 1. Monitorowanie rytmu serca:

  • EKG pozwala ocenić regularność lub nieregularność rytmu serca. To istotne dla wykrywania arytmii.

 2. Diagnostyka zaburzeń przewodzenia:

  • Badanie umożliwia identyfikację problemów z przewodzeniem impulsów elektrycznych w sercu, co może prowadzić do różnych schorzeń.

 3. Ocena rozmiaru i grubości komór serca:

  • EKG dostarcza informacji na temat rozmiaru i grubości komór serca, co może sugerować obecność chorób serca.

 4. Rozpoznawanie zawałów serca:

  • EKG jest kluczowe w identyfikacji obszarów, które nie otrzymują wystarczającej ilości krwi, co może wskazywać na zawał serca.

 5. Monitorowanie wpływu leków:

  • Lekarze używają EKG do oceny wpływu leków na aktywność elektryczną serca.

 6. Badanie stanu fizycznego serca:

  • EKG jest używane do monitorowania ogólnego stanu zdrowia serca i potwierdzania, czy praca serca jest zgodna z normą.

Elektrokardiografia jest szeroko stosowaną procedurą diagnostyczną, zarówno w celach rutynowych badań profilaktycznych, jak i w sytuacjach nagłych, takich jak zawał serca. Jest niezwykle pomocna w szybkiej ocenie zdrowia serca, co umożliwia skuteczne podejście do leczenia i opieki nad pacjentem.

Echokardiografia / Echo serca to technika diagnostyczna wykorzystująca fale dźwiękowe do tworzenia obrazów struktur serca.

Cel badania:

 1. Ocena struktur serca:

  • Echokardiografia pozwala dokładnie zobaczyć struktury serca, takie jak komory, przegrody, zastawki i osierdzie.

 2. Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej:

  • Badanie umożliwia ocenę, jak skutecznie serce pompuje krew podczas skurczu (skurczowa) i jak dobrze się relaksuje między skurczami (rozkurczowa).

 3. Identyfikacja wad wrodzonych i nabytych:

  • Echokardiografia jest niezwykle skutecznym narzędziem do wykrywania wad wrodzonych serca oraz patologii nabytych, takich jak zastawkowe choroby serca.

 4. Diagnostyka chorób mięśnia sercowego:

  • Pomaga w identyfikacji obszarów uszkodzonych lub niedokrwionych w mięśniu sercowym, co jest istotne w diagnostyce zawału serca.

 5. Ocena przepływu krwi:

  • Echokardiografia umożliwia dokładną ocenę przepływu krwi przez zastawki serca, co pozwala na wykrycie ewentualnych zwężeń czy nieprawidłowości w przepływie.

Wskazania do przeprowadzenia echokardiografii:

 1. Objawy chorób serca:

  • Ból w klatce piersiowej, duszności, zmęczenie - te objawy mogą wskazywać na choroby serca, a echokardiografia pozwala na ich dokładne zdiagnozowanie.

 2. Monitorowanie chorób serca:

  • Osoby z wcześniejszymi chorobami serca są poddawane echokardiografii w celu monitorowania postępu schorzenia i oceny skuteczności leczenia.

 3. Wady serca:

  • Echokardiografia jest kluczowa w diagnostyce wrodzonych wad serca u dzieci i dorosłych.

 4. Ocena czynności serca przed zabiegami chirurgicznymi:

  • Przed planowanymi zabiegami sercowymi czy operacjami wymagającymi znieczulenia ogólnego, echokardiografia jest często wykonywana w celu oceny stanu serca pacjenta.

 5. Niewydolność serca:

  • Echokardiografia pomaga w ocenie stopnia niewydolności serca i planowaniu odpowiedniego leczenia.

Echokardiografia jest niezwykle wszechstronnym i bezpiecznym narzędziem diagnostycznym, które dostarcza istotnych informacji na temat zdrowia serca i układu krążenia.

Holter EKG to monitorowanie rytmu serca przez dłuższy okres, najczęściej przez 24 do 48 godzin. Pacjent nosi niewielki przenośny rejestrator EKG, zwany Holterem, który zapisuje ciągłe dane dotyczące aktywności elektrycznej serca.

 

Elektrody są przymocowane do klatki piersiowej pacjenta, a Holter zapisuje dane, umożliwiając lekarzowi analizę rytmu serca w codziennych warunkach.

Dlaczego i kiedy zleca się to badanie:

 1. Diagnostyka arytmii:

  • Holter EKG jest często zlecanym badaniem w przypadku podejrzenia arytmii, czyli nieregularnego rytmu serca. Standardowe EKG przeprowadzone w gabinecie lekarskim może nie wykryć nieregularności, które pojawiają się sporadycznie.

 2. Ocena epizodów duszności lub zawrotów głowy:

  • Jeżeli pacjent doświadcza okresowych epizodów duszności, zawrotów głowy czy utraty przytomności, Holter EKG pozwala na zarejestrowanie aktywności serca w trakcie tych zdarzeń, co może pomóc w zdiagnozowaniu przyczyny.

 3. Monitorowanie skuteczności leczenia arytmii:

  • Osoby z diagnozą arytmii poddawane są Holterowi EKG w celu monitorowania skuteczności leczenia farmakologicznego lub innych interwencji.

 4. Badanie przyczyn bólu w klatce piersiowej:

  • Jeżeli pacjent skarży się na bóle w klatce piersiowej, Holter EKG może pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych nieregularności rytmu serca, które mogą być związane z bólem.

 5. Monitorowanie aktywności fizycznej:

  • Holter EKG jest przydatny w monitorowaniu aktywności serca podczas codziennych czynności i ćwiczeń fizycznych, co pozwala lekarzowi ocenić reakcję serca na obciążenie.

 6. Ocena wpływu stresu na serce:

  • Badanie może być zlecane w celu monitorowania reakcji serca na stres, zwłaszcza u osób, które doświadczają napadów nerwicowych czy innych sytuacji stresowych.

Holter EKG to skuteczna metoda diagnostyczna, która umożliwia lekarzom uzyskanie pełniejszego obrazu rytmu serca w warunkach codziennego funkcjonowania pacjenta. Jest to szczególnie istotne w przypadku schorzeń, które mogą występować sporadycznie lub są związane z określonymi sytuacjami.

bottom of page